Bestyrelsesmøde – 1. marts 2011

Referent: Martin Timm

Deltagere: Brian Nielsen, Martin Timm, Michael Zimmermann og Flemming Slabiak.
Fraværende: Mikael Jensen, Vivi Jensen, Frank Nilsson, Susanne Thorsen.

Flemming Slabiak blev enstemmigt valgt som dirigent. Brian Nielsen indledte med at sige bestyrelsesmødet senest blev aflyst grundet sygdom.

Frank Nilsson og Susanne Thorsen har meldt fra til bestyrelsen. Vivi Jensen har også valgt noget andet at bruge tiden til. Det betyder, der skal vælges to helt nye bestyrelsesmedlemmer ved kommende generalforsamling, en suppleant samt to revisorer. De Blå/Hvide Engle har opfordret nuværende interne revisor Dennis Lytzen til at stille op som bestyrelsesmedlem/kasserer, og han har accepteret.

Brian forklarede også vi skal være mere synlige. Der skal gøres tiltag for at gøre opmærksom på fanklubben. Både på hjemmesiden, men også ved at sende pressemeddelelser til Amager Bladet med tiltag og tanker i fanklubben. En af disse er årets spiller, som vi deler op i efterårets spiller samt årets spiller, som det ser ud her og nu. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Vores tur til Bornholm var en stor succes. Holdleder Jørgen Larsen havde skrevet en artikel i medlemsbladet, hvor der var stor ros til De Blå/Hvide Engle.
Der bliver arrangementer i forbindelse med hjemmekampene mod NB Bornholm og Svebølle for at takke de respektive klubber for deres gæstfrihed ved fanklubbens udebane ture til disse.

Martin Timm og Brian Nielsen har været til møde i Fremad Amager i forbindelse med samarbejdsaftalen. Det blev besluttet, at De Blå/Hvide Engle får ti fribilletter til hver hjemmekamp i foråret, som fanklubben kan bruge til konkurrencer på hjemmesiden eller i bussen. De Blå/Hvide Engle har deusden købt et antal billetter til medlemmer, der betaler for forlængelse i 2011.

Fremad Amager har også spurgt om muligheden for at fanklubben ville samarbejde om at sælge merchandie på stadion. Det giver mulighed for indtægt til både Fremad Amager og De Blå/Hvide Engle. Michael Zimmermann prøver at finde bemanding til denne lille bod ved spillerindgangen. Alt merchandise bliver i samarbejde med Fremad Amager. Fanklubben har dog betinget, at der kan laves særlige fanklubting. Formanden/Zimmermann arbejder videre med aftalen, og der bliver lavet en ny merchandaise gruppe som tager sig af salg og marketing i denne forbindelse.

Fremad Amager indkøber nogle flag, som skal sælges. De Blå/Hvide Engle indkøber en del af disse, til brug på stadion. Både hjemme og ude.
Der bliver også stablet en konkurrence på benene til udekampe. “Udekampens spiller”, der skal laves lige efter kampen eller i bussen på vej tilbage til Amager.
Fanklubben har fået lov til at offentliggøre vinderne til efterfølgende hjemmekamp.

De Blå/Hvide Engle har været på DFF-seminar i FC Nordsjælland, hvor fanklubben var repræsenteret ved formand Brian Nielsen og næstformand Martin Timm. Brian forklarede om De Blå/Hvide Engles virke i DFF (Danske Fodbold Fanklubber). Fanklubben bruger medlemskabet til at skabe relationer til andre fanklubber, og eventuelle mulighed for samarbejder.

I forbindelse med Frank Nilsson udtræden af bestyrelsen, er der p.t. ingen TIFO-gruppe i De Blå/Hvide Engle. Bestyrelsen arbejder videre på at finde en løsning på dette, og opfordrer folk til at melde sig til TIFO-gruppen, hvis der skulle være interesse for dette. I denne forbindelse kan der eventuelt købes TIFO-ting efter aftale. Der er afsat et beløb til dette.

Inden bestyrelsesmødet havde Brian Nielsen og Martin Timm møde med den interne revisor Dennis Lytzen, hvor regnskabet for 2010 blev fremlagt. Det blev godkendt uden anmærkninger. Regnskabet bliver offentliggjort på generalforsamlingen. På bestyrelsesmødet blev budget fremlagt, og ligeledes godkendt af bestyrelsen uden anmærkninger.

De Blå/Hvide Engle havde fået en forespørgsel fra Kim Petersen fra Pigeafdelingen. Fanklubben prøver at lave samarbejde med denne afdeling, hvor der måske kan være mulighed for at fanklubben får hjælp til nogle kampe fremover. De Blå/Hvide Engle støtter foreløbig pigeafdelingen med en nogle trøjer og vi prøver at skabe kontakter mellem Pige afdelingen og nogle af vores sponsorer.. Der kan blive tale om et udvidet samarbejde på et tidspunkt.

Den 12. februar var De Blå/Hvide Engle til DM for fanklubber i Nørrebrohallen. Sportslig gik det knap så godt. Med en samlet 16. plads ud af 17 mulige hold. Der deltog ni mand. Fanklubben havde til lejligheden fået tøj sponseret af Ama’r Spor, og vi får efterfølgende fanklub logoet trykt på tøjet. Mikael Jensen står for den videre træning samt for at tilmelde os flere stævner. Interesserede kan henvende sig til Mikael Jensen.

I forbindelse med udebane turene bliver der ny pitstop. Engle-Ekspressen indleder turene ved Bowling-banen i Tårnby. Det er Jesper Quistorff, der står for dette. Bussen kører herefter videre til Cafe 5-øren, hvor Mikael Jensen og Renate sørger for alt er pakket og klar til at blive fyldt på bussen, der har sidste stop ved Hotel Amager.
Så velkommen til alle vores fans i Tårnby, håber i vil tage godt imod ordningen.

Mødet sluttede i god ro og orden og Flemming takkede for et godt møde.

© 2020 Udviklet af MTH Design.