Bestyrelsesmøde – 13. marts 2013

Til stede:
Brian Nielsen (fungerende formand)
Jesper Quistorff (bestyrelsesmedlem)
Michael Zimmermann (bestyrelsesmedlem)
Peter Lytzen (bestyrelsesmedlem)
Dennis Haglund (suppleant)

Fraværende:
Flemming Slabiak (bestyrelsesmedlem)
Martin Timm (suppleant)

Fraværende: Martin og Flemming.

Peter Lytzen blev valgt til ordstyrer, da Flemming Slabiak var fraværende.

Formanden fortalte lidt om et møde med Fremad Amager, hvor han havde gjort det klart, at fanklubben i denne forårssæson, ville give den fuld gas og prøve at lave en fest hvergang Fremad Amager spillede. Fremad Amager er informeret om at vi vil gå til stregen, træde på stregen, men at alt vil være med størst mulig sikkerhed og hensyntagen. Fremad Amager tog vores ide til efterretning og Brian Nielsen vil være i tæt dialog med ledelsen i Fremad Amager angående foråret og de tiltag vi ønsker.

Kassereren gennemgik regnskabet og denne sæsons budget. Begge dele er godkendt af revisorerne og det gav ikke anledning til bemærkninger fra bestyrelsens side.

Der blev en god debat om hvilke tiltag vi skulle satse på. Der er enighed om at vi skal bruge en del hjælpere. Forslagene gik fra blå røg til stjernekastere til konfetti kanon og bomberør. Peter Lytzen undersøger om hvad en kammerat fra FC København kan hjælpe os med. Der fremlægges forslag på generalforsamlingen.

Der var ikke enighed i bestyrelsen, så derfor vil det blive generalforsamlingen som skal tage stilling til om Rene kan blive medlem. Afstemningen vil blive foretaget hemmeligt og Rene vil få svaret af formanden.

Michael Zimmermann ønsker at trappe lidt ned på arbejdet i fanklubben, så han vil kun stille op, hvis der ikke er andre alternativer. Peter Lytzen ønsker ikke at genopstille. Martin Timm ønsker at opstille til bestyrelsen, og vil overtage kassererjobbet. Dennis Haglund ønsker også at genopstille til bestyrelsen.

Vi prøver at invitere spillere og ledere til et lille hygge arrangement kl 14.30. Dette kræver at vi kan afholde en hurtig generalforsamling.

Der var en god debat omkring forummet og hvad vi gør i fremtiden. Det blev besluttet at åbne forummet for læsning, men at kun medlemmer kan skrive. Det overvejes om en ny Facebook-gruppe kun for medlemmer skal oprettes.

Engleshoppen har i et stykke tid gerne ville have et andet sted at stå og gerne et sted der er mere læ. Fremad Amager er blevet spurgt om muligheden for at opstille en pavillon for enden af tribunen mod Englandsvej. Fremad Amager har sagt ja til planen og de vil være mulighed for at få strøm i teltet. Eneste krav fra Fremad Amagers side var at teltet skal skulle fjernes hurtigt, da det vil stå på en brandvej. Løsningen er en pavillon skal kan klappes sammen rimeligt hurtigt. Pavillonen bliver 3×3 meter og fanklubben indkøber selv og vedligeholder pavillonen.

I foråret inviterer vi alle vores medlemmer gratis med til udekampene. Tilmelding foregår enten via hjemmesiden eller pr. mail til Jesper Quistorff på jq@fanklubben.com Vi håber så mange som muligt vil reklamere for disse ture og håber rigtig mange vil køre med.

Brian Nielsen stillede et forslag til at få ændret vedtægterne så vedtægtsændringer kan afgøres på ordinær generalforsamling fremfor som nu via ekstraordinær generalforsamling, da reglerne for afstemning aldrig blir opfyldt. Brian Nielsen nedskriver forslaget og fremlægger det på generalforsamlingen.

© 2020 Udviklet af MTH Design.