Bestyrelsesmøde – 14. marts 2011

Referent Martin Timm.

Deltagere:

Brian Nielsen, formand

Martin Timm, næstformand

Dennis Lytzen, bestyrelsesmedlem

Jesper Quistorff, bestyrelsesmedlem

David Riebau, bestyrelsesmedlem

Flemming Slabiak, 1. suppleant

Peter Lytzen, 2. suppleant

Fraværende:

Mikael Jensen, bestyrelsesmedlem

Michael Zimmermann, bestyrelsesmedlem

Dagsorden:

1)      Velkomst

Brian Nielsen bød velkommen og foreslog Flemming Slabiak som dirigent.

2)      Valg af dirigent

Flemming Slabiak blev valgt uden modkandidater.

3)      Formanden har ordet

Brian Nielsen forklarede kort om forventningerne til den nye bestyrelse. Det bliver forventet at de forskellige bestyrelsesmedlemmer påtager sig at udføre et stykke arbejde, til glæde for fanklubben. Hvis ikke gruppeformændene tager arbejdet seriøst og gør en indsats for deres område, er der ingen der gør det.

 Husk at informere.

4)      Konstituering af bestyrelsenn

Brian Nielsen forventer at få mail omkring aktiviteter for de forskellige grupper. Mailen er kun ment som oplysning og til samarbejde for de andre grupper.

Kassereren og formanden er de eneste der kan bevilge penge fra fanklub kassen, som ikke er budgetteret.

Brian Nielsen er medhjælper i sponsor/pr gruppen, samt at han varetager sine formands funktioner.

Brian Nielsen er også hjælper for kassereren og deltager i DFF seminar.

Martin Timm blev valgt som næstformand. Martin tager sig af kontakten til DFF.

Dennis Lytzen blev valgt til kasserer. Kassereren står samtidig også for ind og udmeldelser af medlemmer, udsendelse af opkrævninger samt rykkere. Dennis Skal bruge foreningsadministrator som regnskabsprogram og det forventes at Dennis er ”uddannet” i systemet ved udgangen af 2011. Dennis vil få fuld adgang til programmet.

Michael Zimmermann blev valgt til Sponsor/PR-udvalg med Brian Nielsen som backup. Opgaver for denne gruppe bliver at skaffe sponsorer og at stå for at fanklubben bliver kendt over hele DanmarkJ

Jesper Quistorff blev valgt til Bus udvalg med Flemming Slabiak og Mikael Jensen som backup. Opgaver for denne gruppe er at stå for planlægningen af busture og stå for konkurrencer og ølsalg ved turene. Afregning for busturene og ølsalg sker i samarbejde med kassereren / formanden.

David Riebau blev valgt til Merchandise udvalg med Michael Zimmermann som backup. Opgaven for denne gruppe er at få etableret et samarbejde med Fremad Amager om indkøb/salg/bod.

Martin Timm valgt til IT/Bladudvalg med David Riebau som backup. Gruppen står for hjemmesiden samt for at medlemsbladet bliver udsendt som pdf til dem vi har mail adresse på og for at få sendt bladet med posten til resten. Bladet kommer 3-4 gange om året.

Mikael Jensen valgt til Aktivitetsudvalg med Jesper Quistorff som backup. Gruppens arbejde er at skabet stemning på stadion samt tage kontakt til modstanderklubberne og evt lave arrangementer med dem. Gruppen tager sig også af evt fester og andre festligheder.

Peter Lytzen valgt til Indefodbold med Martin Timm og Mikael Jensen som backup. Gruppen tager sig af at stable et indendørshold på benene som kan yde modstand til næste års DFF cup som finder sted i jan – feb. 2012.  Der kan evt. arrangeres et 7 mandshold til udendørs kampe hvis ønsket er der. Indtil videre er Amar Sport hovedsponsor for dette hold. Aftalen skal forhandles igen til sommer så ønsker er velkomne

5)      Den nye sæson og samarbejdspartnere

Brian Nielsen ønskede input til idéer omkring samarbejde med Fremad Amager.

Flere var trætte af klubben ikke bakker op om Fremad Amager. De mener klubben er ligeglad med De Blå/Hvide Engle.

Brian Nielsen mente ikke man skulle afbryde samarbejde med Fremad Amager, men derimod finde nye idéer til klubben.

Dennis Lytzen mente vi skulle vise vores utilfredshed med klubben ved f. eks. at tie stille, når spillerne løber på banen.

Jesper Quistorff forklarede der har været problemer med klubben tidligere, med f. eks. en trøje, hvor klubben ville tjene 150 kroner pr. trøje. Han forklarede ligeledes at Brønshøj støtter meget op om deres fanklub med blandt andet skilt som spillerne slår på når de løber på banen.

Peter Lytzen mente man skulle have et eller andet, der viste hvad vi var utilfreds med. Brian Nielsen forklarede at det ikke ville være med ham som formand, hvis vi sælger merchandise på tribunerne, hvis vi ikke må. Enten samarbejder vi eller også holder vi vores ting væk fra stadion.

Brian Nielsen forklarede at flere officielle fanklubber i DFF, har i diverse klubber dårligere vilkår end fraktionerne.

Et af delmålene med samarbejdet med Fremad Amager er at vi har fået lov til at sælge merchandise sammen med dem samt  billetter til hver hjemmebanekamp.

Jesper Quistorff forklarede om idéer til samarbejdsaftale. Blandt andet rabataftaler med Fremad Amager på f. eks. sæsonkort.

Brian Nielsen oplyser at Fremad Amager før har sagt nej til medlemskort indtil tidligst sommeren 2011.

Peter Lytzen mente det var en bonus vi måtte sælge merchandise i forhold til forskellige andre klubber. FCKFC har f.eks. ikke noget merchandise, men derimod sælger FCK det hele selv.

Brian Nielsen mente vi måske skulle vende den om, så vi støtter holdet i stedet for Fremad Amager. Vi får ikke adgang til noget omkring Fremad Amager, hvis vi stopper samarbejdet med klubben, og ikke holdet.

Jesper Quistorff mente man ”bare” kunne købe en megafon.

Brian Nielsen mente man skulle se på helheden.

Jesper Quistorff mente man skulle have opfyldt to punkter. Et, at man får et halstørklæde, når man melder sig ind – og to billetter hver sæson de efterfølgende sæsoner. To, at de giver rabat på sæsonkort, når de kan sælges. Vi skal forhave nogle fordele for medlemmerne.

Dennis Lytzen mente vi skulle få folk til at få interesse. Ved f.eks. udlodning af fribilletter. Brian Nielsen mente vi skulle se hvad foråret bringer, og så tage den efter sommerferien. David Riebau mente vi ikke skulle sparke dem over benene, men finde en måde at samarbejde anderledes på. Han mente indgangsvinklen er kroner og øre.

Jesper Quistorff mente vi bare skulle have noget rabat, men ikke nogen økonomisk håndsrækning. Han forklarede også at CPH House er meget lydhør for at give rabatter mv. for at kunne tiltrække flere medlemmer.

David Riebau mente det var op til Sponsor/PR-udvalget at få nogle sponsorer ind, og så Brian Nielsen kunne prøve at få så meget ud af Fremad Amager som muligt.

Brian Nielsen arbejder videre med møderne med Fremad Amager, og så vender vi tilbage efter sommerferien med eventuelle nye ting.

Forslag: Vi går videre med at holde møder med Fremad Amager om merchandise, og afventer hvad der kommer ud af det. Alternativt vi kører vores eget løb. Enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

Bestyrelsen skal ”skyde” tilbage til Brian Nielsen med idéer om emner til samarbejde.

På generalforsamlingen blev det vedtaget vi skulle tage evt. samarbejde med 6’erne op på første bestyrelsesmøde. Brian Nielsen er positiv over at 6erne består af folk der går lige til stregen, mens vi (De Blå/Hvide Engle) er to meter fra stregen i ordentlig opførsel.

Hvad vil vi gerne med 6’erne?

Brian Nielsen mente vi havde tabt stemningen til 6’erne – mens Jesper Quistorff kæmper efter alle kunstens regler med at holde en nogenlunde stemning på tribunen.

Brian Nielsens holdning er klart, at det er bedre at samarbejde med de forskellige fraktioner omkring Fremad Amager, herunder også 6erne, frem for at skubbe de forskellige fraktioner  væk og udelukke dem.

Brian Nielsen spurgte om holdning til samarbejde eller ej.

Nogle i bestyrelse ønsker ikke at deltage i et samarbejde med 6erne mens andre mener der skal samarbejde til

Meningerne vekslede frem og tilbage i et stykke tid og Brian Nielsen fremsatte så et forslag.

Forslag: Vi bliver på sektion D – og samarbejder med 6’erne om konfetti og creperuller ved tifo på langsiden. Forslaget nedstemt, da kun formanden stemte for.

Forslag 2: Vi ser foråret an, og tager den efter sommerferien. Forslaget vedtaget med fem stemmer mod to.

Forslag 3: Kun medlemmer kører med busturene. Forslaget vedtaget.

6)      Evt.

De Blå/Hvide Engle laver en 1. april spøg mere senere.

Flemming takkede for god ro og orden kl ca 20.45.

© 2020 Udviklet af MTH Design.