Bestyrelsesmøde – 19. oktober 2010

Afbud : Mikael Jensen, Susanne Thorsen.

1. Formanden bød velkommen.

2. Flemming Slabiak blev valgt som dirigent uden modkandidat.

3.  Formanden og næstformanden har været til møde med Sportschef Carsten Salomonsen (CS) og Karsten Østergaard (KØ).

Formanden fortalte at samarbejdsaftalen med Fremad Amager APS (FA), som tidligere er blevet sendt rundt, er, i sin oprindelige form, blevet afvist af FA. Lige så snart der skulle snakkes om økonomisk støtte fra FA var de ikke til at hugge eller stikke i. Derfor blev det aftalt at KØ vil komme med et nyt udspil, som fanklubben så skal tage stilling til…

På bestyrelsesmødet blev der udtrykt dyb bekymring over om samarbejdet nu igen ville blive udsat og udsat igen. Formanden mente ikke dette var tilfældet, da KØ havde sagt han meget hurtigt vil aflevere det nye udspil.

Der var bred enighed om at, hvis FA ikke vil støtte os, vil vi fortsætte med at sælge vores eget merchandaise og udbrede kendskabet til fanklubbens eget logo

Efter lidt debat om alternative muligheder blev det besluttet at afvente KØ udspil. På mødet i Dec/jan vil der så blive taget stilling til om der skal være et overordnet samarbejde med FA eller om samarbejdet primært vil rette sig mod 1 holdet og ikke Fremad Amager APS.

4.  Jesper fortalte om buskortordningen og det blev besluttet at der også i 2011 skal laves buskort til busturene. Jesper finder ud af priser.

Der er truffet aftale med vores nuværende busselskab om også at køre os i foråret 2011. Jesper træffer de fornødne aftaler med selskabet.

Frank vil sørge for at få syet nogle store flag i løbet af vinterpausen. Stoffet fåes af formanden.

5. Bestyrelsen debatterede holdningen til de forskellige grupper som der er på stadion. Det blev besluttet, at vi som fanklub bare skal passe os selv og udvikle os i den retning vi vil og lade de andre grupper, gøre hvad de vil. Unødige kommentarer, i forummet, skal så vidt muligt undgås. Ved problemer med egne medlemmer vil vedtægterne blive taget i brug.

6. På grund af hjemmesidens popularitet, er det besluttet at siden skal have en hemmelig administrator som har lov til at slette indlæg. Dette er for at bestyrelsen også kan skrive deres holdninger i forummet uden at have den fordel at kunne slette andres indlæg. Bestyrelsen har valgt hvem der skal stå for udvælgelsen af administrator. Fremover vil forummet blive overvåget af en administrator.

7. Kassereren har haft halvårs møde med de valgte revisorer og regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. Regnskabet kunne kigges igennem.

8. I starten af det nye år, vil Martin opdatere vores hjemmeside og det blev muligt at komme med nye ideer. Her blev nævnt nyt tilmeldingssystem til busture, dankort indbetaling, billedgallerier og andre sjove tiltag. Martin kommer ikke til at kede sig i vinterpausen.

9. Formanden fortæller, at Susanne Thorsen ønsker at stoppe som bestyrelsesmedlem til marts. Susanne mener desværre ikke tiden er til det, men at hun gerne vil hjælpe i den omfang hun kan. Bestyrelsen udtrykker stor ærgrelse men respekterer Susannes beslutning.

Vi har nu fundet en ekstern revisor som vi tror, kan hjælpe os med at udvikle fanklubben på den økonomiske side. Revisoren hedder Teis og er en bekendt til Jesper. Prisen for dette er på et fornuftigt leje, som er aftalt mellem Jesper, kassereren og Teis.

Jesper fortæller om Bornholm turen som lyder til at blive endnu en fantastisk tur. Vi vil ikke her afsløre hvad der skal ske, men kan love en super tur.

Jesper har gennem sit arbejde mulighed for at låne nogle lokaler hvis fanklubben ønsker at afholde en fest. Mere herom senere.

Jesper foreslog at der til alle busture skal være en fra bestyrelsen som repræsentant på Hotel Amager. Det blev aftalt at Zimmermann og Flemming samarbejder om dette. Formanden vil også komme forbi at ordne medlemskaber pengesager mv.

Der blev snakket en del omkring brunch til hjemmekampene, blandt andet at prisen er for dyr. Beslutningen om det skal fortsætte til næste år vil blive taget i løbet af vinterpausen.

Flemming takkede for god ro og orden.

© 2020 Udviklet af MTH Design.