Bestyrelsesmøde – 22. januar 2013

Tilstede:

Brian, Jesper, Zimmermann, Flemming, Dennis.

Fraværende:

Peter, Martin.

Dennis har stemmeret på mødet på grund af fravær.

Referent: Brian

________________________________________________________________________________

Jesper bød velkommen og Flemming blev valgt til ordstyrer uden modkandidater.

Jesper fik herefter ordet. Jesper forklarede hvorfor han valgte at stoppe i bestyrelsen i 2014 og hvorfor han havde startet sin egen fan gruppe.

Jesper ønsker efter mange år i fanklub bestyrelser at slippe for de bånd og begrænsninger der ligger i at være med i en demokratisk bestyrelse, hvor der skal tages hensyn til samarbejdspartnere.

Jesper fortalte at ”den blå bølge” er lavet for sjov og ikke som direkte konkurrent til De Blå/Hvide Engle. Jesper vil ikke lave busture og andre ting som kan komme på tværs af De Blå/Hvide Engles nuværende aktiviteter.

Jesper vil i bestyrelsen overholde alle vedtægter og regler, og indtil 2014 yde det hensyn der normalt skal tages i forbindelse med vores samarbejdspartnere.

Jesper fortsætter med at lave busture i De Blå/Hvide Engle.

Kassereren fortalte lidt om økonomien i fanklubben og om regnskabet. En mere fyldestgørende gennemgang vil finde sted på bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen. Kassereren fortalte at økonomien er god og at vores aftale med Hafnov og andre sponsorer ville fortsætte i 2013.

Der er lidt penge på kistebunden, som vil kunne bruges i løbet af sæsonen.

Brian forklarede omkring Jespers ønske om at stoppe, at det ville være bedst at Jesper trådte af som formand allerede i nu, for at undgå forvirringen omkring hvem Jesper repræsenterede når han gik med trøjer fra ”Den blå bølge” ved kampene.

Da Martin mener han nu har lidt mere tid til fanklubben, og har sagt ja til at blive kasserer og medlemsansvarlig var det nærliggende at Brian gik ind og overtog formandskabet igen. Så efter aftale med Jesper og bestyrelsen i ”De Blå Hvide Engle” er Jesper nu almindeligt bestyrelsesmedlem.

Brian har efter enstemmig afstemning, så overtaget hvervet som formand. Brian opstiller også som formand til generalforsamlingen til marts 2013

Busture:

Jesper foreslog, at vi på de kommende busture lavede lidt flere pauser og at vi ville ankomme lidt før til stadion end vi før har gjort. Dette var der enighed om var en god ide.

Jesper og kassereren har igennem vinteren undersøgt om muligheden for at gøre alle busture gratis for medlemmer af ”De Blå Hvide Engle”.

Der blev på bestyrelsesmødet fremlagt lidt overslag for økonomien ved de gratis busture. Det blev også aftalt at tilmelding foregår gennem login på hjemmesiden og at udeblivelse uden afbud på bestilt deltagelse vil have sanktioner f.eks ved at der så skal betales det aktuelle pris for turen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Mere info på hjemmesiden hurtigst mulig.

Aktiviteter:

Brian fortalte, at da foråret bliver det vigtigste i Fremads historie burde vi bruge en del af vores penge på at skabe noget ekstra ordinært fest eller farver på stadion.

Hvad festen skal bestå af, er lagt ud til bestyrelses medlemmerne. Disse skal til næste bestyrelsesmøde fremlægge forslag og ideer til hvordan vi kan hjælpe spillerne mest muligt på stadion.

Brian fremlagde nogle forslag på f.eks ballon dag, flagdag, røgdag, musikdag, konfettidag eller andre tiltag. Eneste krav er at sikkerhed skal være i top og at det gøres i overensstemmelse med god opførsel.

Forslagene vil så blive fremlagt på generalforsamlingen. Har andre medlemmer et forslag,  kan de sendes til Formand Brian Nielsen.

Brian har informeret Fremad Amager omkring at vi i foråret vil gå lige til stregen for hvad der er tilladt og håbe på tilgivelse for resten.

Sponsorchefen i Fremad Amager har luftet ideen om at man kan købe ryg reklamen på spillertrøjerne. Martin skulle ha fortalt mere omkring dette initiativ, men da Martin meldte afbud må det afvente næste møde.

Hjemmesiden og forummet har mistet en del besøgende men har stadig 200-300 besøgende om dagen. Om hvorvidt forummet skal åbnes for alle igen, vil blive taget op på generalforsamlingen og blive bragt til afstemning.

Ikke noget nyt omkring samarbejde med andre fraktioner, udover det som bliver muligt hvis diverse arrangementer involverer disse. Dette afgøres senere.

DFF.

Fraktioner der er godkendt som fraktioner kan nu deltage i DFF seminaret ene dag. Mere om dette hvis det bliver aktuelt.

Evt.

Brønshøj har lov til nogle andre festligheder end vi har. Derfor vil formanden tage kontakt til dem for at høre hvordan de har fået denne tilladelse. Brønshøj må bruge røg og konfetti når spillerne løber på banen. Vi vil derfor arbejde på at reglerne bliver ens i Københavns Idrætspark (KI) og sørge for at der ikke er sær regler for tilhængere i Fremad Amager.

© 2020 Udviklet af MTH Design.