Bestyrelsesmøde – 28. januar 2012

Tilstede var Brian Nielsen, Michael Zimmermann og Dennis Lytzen. Afbud fra Jesper Quistorff, Martin Timm, Flemming Slabiak og  Peter Lytzen.

Formanden bød velkommen til dette bestyrelsesmøde som selvom vi ikke var så mange, var vigtigt at få gennemført.

Dennis blev valgt som ordstyrer.

Brian fortalte lidt om sæsonen der var gået og kom også ind på fremtiden.

Brian trækker sig som formand for de blå hvide engle. Årsagen til dette er at Brian går meget op i fanklubben og bruger rigtig meget tid på denne, også alt for meget, og da formanden mener at fanklubben kører med en trukket håndbremse, må andre tage over og prøve at få arbejdsmængden op hos alle i bestyrelsen. Formanden bliver i bestyrelsen og vil arbejde videre i fanklubbens ånd.

Brian fortalte at vi som fanklub er blevet spurgt af Fremad Amager om vi vil være med til at udpege 2 kampe i foråret, hvor der skal gøres noget ekstra omkring kampene. Der er ikke fastlagt noget endnu, så alle ideer er velkomne. Formanden foreslog at vi skal få rykket kampen mod BGA den 10 juni til den 9juni. Så kan vi holde en kæmpe afslutnngsfest på hjemmebane og samtidig spiller Danmark sin første puljekamp mod Holland denne dag, så måske en storskærm kunne være en ide

Samarbejde med 6 erne omkring den nye sæson.
Hele aftalen med 6erne bør diskuteres igen på denkommende generalforsamling da et samarbejde ifølge formanden bør være muligt. Det foreslås at vi udfærdiger et sangkatalog med 6 erne som der så synges fra på udebane.  På hjemmebane er der i gen aftale om samarbejde, så vi sikkert, hvis vi vi,l kan få flere hjælpe opgaver for fremad Amager.

Konstituering.
Der blev snakket om at Jesper overtager formandsposten med Brian som næstformand. Brian varetager derudover også funktionen om kasserer, da Dennis ønsker at trappe ned på arbejdet i fanklubben.  Resten af pladserne vil blive besat efter generalforsamlingen.
Busturene blir dog bestilt inden vi ved, hvem der vil have ansvaret for disse da busturene er en grundsten i fanklubben.

Regnskab.
Dennis fremlagde et flot regnskab med et pænt overskud. Der var ingen kommentarer til regnskabet, så det blir sendt til gennemsyn hos revisorerne.

Budget.
Dennis og Brian sætter sig lige sammen og laver budgettet for 2012. Det blev aftalt at der ikke kom de store ændringer i forhold til 2011.

Der var ingen der havde noget til eventuelt så mødet sluttede i god ro og orden.

Brian

© 2020 Udviklet af MTH Design.