Referater

Bestyrelsesmøde – 13. april 2010

Tilstede: Brian, Jesper, Susanne, Frank, Flemming, Vivi, Zimmermann, Mikael. Afbud: Martin Formanden bød velkommen og Flemming blev udnævnt til dirigent. Det blev også aftalt at Flemming fremover er dirigent på vores bestyrelsesmøder. Samarbejdsaftalen med Fremad Amager blev gennemgået og spørgsmål blev besvaret tilfredsstillende af formanden. Fremad Amager har så fået

Ekstraordinær generalforsamling 2010

1. Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, og glædede sig over det flotte fremmøde. 2. Flemming Slabiak blev valgt til dirigent og Renata og Zimmermann blev valgt til stemmetællere. 3. Formanden snakkede om glæden over sæsonen skal starte igen, og han håbede, at alle ville bakke op om den

Ordinær generalforsamling 2010

Referent:    Martin Timm 1. Flemming Slabiak blev valgt til dirigent. 2. Brian Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning.  Vedtaget. 3. Brian Nielsen fremlagde regnskabet for 2009 med et overskud på 4.850 kr. Vedtaget. Brian Nielsen forventer ikke indtægt på salg af merchandaise, da pengene geninvesteres i nyt merchandaise. Dennis havde spørgsmål

Bestyrelsesmøde – 4. februar 2010

Til stede:    Brian Nielsen (formand) Martin Timm (næstformand) Michael Zimmermann (bestyrelsesmedlem) Mikael Jensen (bestyrelsesmedlem) Vivi Jensen (suppleant) Flemming Slabiak (suppleant) Afbud:    Jesper Quistorff (bestyrelsesmedlem) Referent:    Martin Timm Flemming Slabiak blev valgt som dirigent, og gav formanden ordet. Formanden forklarede om problematikken omkring Jyske Bank. Jyske Bank ønsker

Bestyrelsesmøde – 2. december 2009

Til stede:    Brian Nielsen (formand) Martin Timm (næstformand) Michael Zimmermann (bestyrelsesmedlem) Jesper Quistorff (bestyrelsmedlem) Vivi Jensen (suppleant) Flemming Slabiak (suppleant) Fraværende:    Mikael Jensen (bestyrelsesmedlem) Brian Nielsen bød velkommen til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Flemming Slabiak blev valgt som dirigent, der gav formanden ordet. Brian Nielsen ønskede at

Stiftende generalforsamling

Jesper bød velkommen og snakkede lidt om opstartsgruppens arbejde. Zimmermann blev valgt til ordstyrer uden modkandidater. Det blev aftalt at der ikke behøvede være stemmetællere da ca. 30 mennesker var mødt frem og det blev besluttet at bestyrelsen godt kunne over skue. Så fik Brian Nielsen ordet og han fortalte

© 2020 Udviklet af MTH Design.