Ordinær generalforsamling 19 marts 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling 19/3-2014.

 

Tilstede var 21 medl.

1.       Formanden bød velkommen og glædede sig over fremmødet.

2.       Flemming blev valgt som ordstyrer og Frede som stemmeoptæller. Helene er referent.

Flemming startede med at afklare om generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvilket den var, og dagsorden blev godkendt samt generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig.

3.       Bestyrelsensberetning.

Formanden takkede for den store indsats som fanklubbens medlemmer havde udvist det året 2013. Vi vedtog sidste forår at satse alt på at hjælpe holdet til en forbliven i 2 division. Og det lykkedes med fælles hjælp.
Herlev kampen var en super oplevelse, og Turen til Kjellerup var totalt fantastisk. Mange med bussen glade fans og en forbliven i 2 division.

Vi havde en fantastisk efterår med blandt andet kæmpe sejre over Birkerød og GVI, så fodboldmæssigt ser fremtiden lovende ud.

Fanklubben satser meget på også at lave andre aktiviteter i vinterpausen. Her har vi blandt andet afholdt fisketur, fællesspisning med koncert i Amager Bio og indendørsfodbold. Dette vil vi fortsætte med i pauserne.
Viasat cup, som Brøndby afholdt, var en fodboldmæssigt god oplevelse men det overfald der skete på fansektionen og hvor 6erne fik stjålet deres banner, var totalt åndssvagt. 6erne har efter meget skriveri og telefonsamtaler med alle implicerede, fået kompensation for tabet.

Inde DM for fanklubben vil Dennis fortælle mere om senere.

I Januar blev der lavet en overbygning på Fremad Amager og det nye selskab hedder Fremad Amager Elite (FAE). På den ekstra ordinære generalforsamling i Fremad Amager blev det vedtaget med meget stor stemmeflertal at sælge rettighederne til 1 holdet til FAE.
De lovede samtidig at fanklubben ikke ville mærke forringelser i forhold til de muligheder vi har nu og at de ville satse på en udbygning af muligheder for fanklubben.
Pierre og jeg har så gennem vinteren haft mange møder og mails, sms og opringninger for at få lavet nogle aftaler. Alle møderne er foregået i en rigtig god ånd og alle vil gerne gøre deres bedste for at de kommende år skal blive så succesfulde som muligt.

Da vi så her op til generalforsamlingen krævede at vi fik afsluttet nogle af aftalerne, skete der nogle misforståelser, som i nogle timer satte samarbejdet på frysepunktet. Disse misforståelser blev dog hurtigt ryddet af vejen ved nogle telefon samtaler og alt samarbejde med FAE kører igen på skinner.

Indtil sommer til vi prøve, at få lavet en egentlig samarbejdsaftale med FAE omkring hvordan vi skal forholde os til hinanden.
” Susanne Thorsen mener vi skal holde dem op på deres løfter fra den ekstraordinære generalforsamling om at fanklubben ikke ville få forringet vores vilkår.”

Der skal ikke være tvivl om, at vi kæmper for bedre forhold og goder til fanklubbens medlemmer og ikke går på kompromis med vores ideer og tanker omkring udviklingen af fanklubben.

Til sæson starten kommer der ikke de store ændringer, i forhold til sidste sæson, eneste er nok at souvenirboden bliver flyttet et andet sted hen på stadion.

Til Frem kampen vil der blive arrangeret en speciel fest, hvor vi gerne vil takke alle de fans der kom og hjalp os til de afsluttende kampe sidste forår. Det vil blandt andet blive med fællesspisning, live musik, billig øl og andre festlige indslag, så formanden opfordrede til at man huskede den 9 juni.

Vi har været til møde med forpagterne omkring søndags brunch. Vi havde udtrykt bekymring over deres priser på brunch set i forhold til hvad vi betaler i f.eks. Svebølle – Avarta.
Kvaliteten er forrygende og prisen i foråret bliver 70 kr. inkl. en gratis øl eller sodavand eller snaps mod fremvisning af medlemskort. Så husk at betale kontingent.
i løbet af foråret vil vi så lave en samarbejdsaftale med Øens spisested for en længere periode.

Hafnov er stadig vores hovedsponsor for fanklubben og indefodboldholdet og det fortsætter han med også i dette år.

Vores organisation er ved at være på plads og formanden håber at de nye vi forhåbentlig får valgt ind i bestyrelsen, også gider bruge den fornødne tid og kræfter på at udvikle fanklubben i rigtig retning.
Fanklubben bestyrelse er delt og i forskellige grupper f.eks. tifo gruppe, bus gruppe mv. og disse grupper fungerer med egen gruppeformand. Dette gør, at formændene selv skal etablere sig med afløsere og andre der vil hjælpe til.
Alle grupper er dog stadig underlagt bestyrelsen og formanden for bestyrelsen deltager i alle grupperne.

Martin Timm er ved at lave en ny hjemmeside til os og vi glæder os meget til at se den. Den skal være et bedre samlingssted i stedet for facebook og vi vil på den nye hjemmeside åbne for forummet igen, så alle interesserede i fanklubben kan tilmelde sig og skrive derinde. På grund af antallet af besøgene, vil siden blive brugt mere som reklame søjle end hidtil og der vil blive lagt flere kræfter i at skaffe sponsorer.

Beretningen bliver godkendt.

4.       Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren fremlægger det godkendte regnskab og gennemgår tallene.
Helene spørger ind til et skrive fejl i regnskabet i teksten. Kassereren forklarer fejlen og det er noget tekst der stod forkert. Tallene er korrekte.
Regnskabet godkendes herefter uden anmærkninger.

5.       Fremlæggelse af budget.

Kassereren gennemgår budgettet og svarer på enkelte spørgsmål. Susanne Thorsen mener der bør afsættes penge af til at bestyrelsen kan spise lidt mad sammen til møder. Kassereren lover at bestyrelsen får det de skal ha J.
Budgettet godkendes uden anmærkninger

6.       Kassereren ønsker en kontingent stigning pr 2015 til 250 kr pr år.

Begrundelsen er at vi skal forberede os på en evt. oprykning og derved nye og større udfordringer i f.eks. 1 division herunder dyrere busture til Jylland med videre.
Forslaget vedtages enstemmigt.
7.       Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogle forslag.
8.       Tifo formanden har ordet

Tifo formanden forklarede om planerne for den kommende sæson. Kampene mod f.eks. Helsingør, B1908,  Svebølle og Frem er udtrukket som speciel kampe. Det vil sige at der ved disse kampe vil ske noget ekstra, f.eks. flagtifo, eller andet sjov.

De medlemmer som ønsker at deltage i at hjælpe i tifo gruppen kan tilmelde sig til Pierre. Vi har lidt gratis kort, som gør at nogle fra tifo gruppen kan komme gratis ind og sætte vores bannere og flag og lignende op. Dem der kommer gratis ind, der kræves det engagement under kampen samt hjælp til nedtagning efter kampen. Det er først til mølle når tilmeldingen kommer på facebook og hjemmeside.

Dennis informerer så lidt om DFF og de ting han har lært på de seminarer og arrangementer han har været til. Dennis står for salg af billige landskampbilletter til fanklubbens medlemmer gennem DFF.
Dennis står også for vores indefodboldhold som næste vinter skal til Aalborg og spille om DM for fanklubber. Vi havde en fantastisk tur til Vejle og vi fik vist Fremad Amager frem på smukkeste vis. Vi ydede en fin indsats på banen og hyggede virkelig udenfor. Så alle på turen opfordrer alle andre tíl at tage med næste gang. Der vil komme mange flere informationer senere på facebook og hjemmesiden.

9.       Valg til bestyrelsen

På valg var:

Pierre Monti                                Genvalgt                                        2 år

Jan Kruse                                       Genvalgt                                        2 år

Kim Mårtensson                         Valgt                                                2 år

En post kunne ikke besættes og vil stå tom.
10.   valg af suppleanter

Helene Bachmann                     Valgt                                                1 år

Kim Lagoni Madsen                   Valgt                                                1 år
11.   Valg af Revisorer

Revisor                                           Vivi Jensen                                   Genvalgt                                        1 år

Revisor                                           Jan Kruse                                       Genvalgt                                        1 år

Revisor suppleant                      Frank Thorsen                             Genvalgt                                        1 år

 

12.    Eventuelt.

Jørgen Sczwartz ønskede at fanklubben skulle overveje at give gratis medlemskab til unge under 18 år. Efter lidt debat blev det aftalt at bestyrelsen vil overveje forskellig måder at tiltrække ungdommen på.

Claus Rasted ønskede at fanklubben i vinterpausen, skulle gøre mere brug af de andre sportsgrene på Amager herunder håndboldarrangementer i f.eks Sundbyøster hallen. Det skaber lidt debat men den generelle holdning er at det ikke er bestyrelsen for fanklubbens opgave at støtte op om andre sportsklubber. Men som formanden oplyser, så er det tilladt uden for fodbold sæsonen og reklamere på vores facebook gruppe omkring andre arrangementer som ikke normalt vil være i fanklubbens interesse.
Formanden.

På grund af det meget triste dødsfald i 6erne hos en meget vellidt person, ville formanden gerne ha at generalforsamlingen tog stilling til om, hvornår fanklubben skulle sende blomster til begravelser. Formanden sagde også, at det ikke er det optimale tidspunkt at beslutte dette på, men når nu generalforsamlingen desværre faldt sammen med dødsfaldet, var det godt at få lavet nogle retningslinjer.
Alle udtrykte stor sorg sammen med 6erne og alle sender deres varmeste tanker til de efterladte.

Det skabte en del debat, hvor der var stor enighed om, at fanklubben ikke skal give til andre fanklubbers medlemmer men at det er op til den enkelte, at sende en blomst. De kan hurtigt udvikle sig til et administrativt kaos, hvis alle fanklubber skulle sende til hinandens medlemmers begravelser. En flot tanke men nok ikke særligt realistisk.  Bestyrelsen blev dog tildelt det at kunne udvise konduite overfor specielle situationer.

© 2020 Udviklet af MTH Design.