Ordinær generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamlingen i De Blå Hvide Engle 3 marts 2015.
Deltagere ca 20 fans.

Velkomst.
Formanden byder velkommen og taler lidt om problemerne med vores medlemsprogram. Programmet har haft lidt svært ved, at styre alle vores medlemmer. Poul D. Madsen står fremover for alle henvendelser vedr. medlemskab.

Valg af ordstyrer
Flemming bliver valgt som ordstyrer og stemmetæller. Flemming fortæller omkring reglerne for afholdelsen af generalforsamlingen og Flemming konstaterer af denne er indvarslet i følge vores vedtægter, så generalforsamlingen blir erklæret beslutningsdygtig.

Bestyrelsensberetning
Året startede ved et indestævne i Brøndbyhallen, hvor oplevelsen desværre blev skæmmet af nogle Brøndby fans, som mente de skulle ha 6ernes banner. De tog det med magt, og ødelagde derved oplevelsen for mange. Der blev en masse skriverier og klager fra alle fanklubbernes side mod Brøndby og det endte med at brøndby erstattede det mistede banner.

Vi var også samlet afsted til Vejle for at deltage i DM for fanklubber. Det blev en stor succes. Sportsligt skal vi nok øve os lidt mere, men alle kæmpede og vi fortalte og viste, de andre fanklubber ved stævnet, hvordan man hygger sig og udviser god opførsel på engle maner. Vi vandt meget respekt og sympati på denne konto.

I år var stævnet i Aalborg, men desværre var der ikke så stor tilslutning, at vi kunne sende et hold afsted.

Vi er derimod blevet spurgt, om vi kunne tænke os at afholde det til næste år, evt sammen med B93 eller andre. Dette blev udlagt til bestyrelsen for at finde ud af om det praktisk kan lade sig gøre. Mere senere på året.

Fremad Amager Elite (FAE) er kommet til og har tydeligt sat sit præg på begivenhederne ved hjemmekampene. Samarbejdet med FAE er fornuftigt, men der har da været lidt kanter der lige skulle slibes af hinanden. Så vi ser frem til, et fornuftigt samarbejde i året der kommer.

De Blå Hvide Engle, 6erne og Loyalisterne har lavet et fælles kodeks for, hvordan man opfører sig til Fremads kampe. Kodekset indeholder ikke andre regler, end der altid har stået i vores vedtægter, så derfor har der ikke været den store debat omkring disse. Kodeksets indhold er sund fornuft og alle tre fanklubber havde ingen problemer i at lave aftalen.

De Blå Hvide Engle, 6erne og Loyalister afprøvede i efteråret om man kunne samarbejde omkring busture. Denne afprøvning gik rigtig godt, så nu blir der etableret et egentligt samarbejde mellem de tre fanklubber.

Det er aftalt at Jan kruse blir formand for det nye samarbejde, mens andre arbejdsopgaver er uddelt til de andre fanklubber. Dette skulle gerne give billigere busture og større fællesskab på stadion. Når fanklubberne er sammen om arbejdet, giver det også en større lyst til at arbejde for at få flere med. Vi kører i en stor bus med 82 pladser, og stue etagen vil fortsat være roligt område mens første salen bliver stedet hvor der blir lidt mere larm Jan vil i løbet af kort tid, offentliggøre bustider og ikke mindst de billige priser. Jan vil også skrive mere om samarbejdet hen af vejen.

De tre fanklubber lavede også gennem FAE et samarbejde omkring Brøndby kampen og et fantastisk arbejde fra fanklubbernes tifogrupper, blev der skabt den største tifo der nogensinde er set i Sundby Idrætspark. Kommentatorerne til kampen kaldte det Argentinske tilstande da alt blev blåt og hvidt. Meget stor ros til tifo grupperne for det kæmpe arbejde.

Også en stor tak til FAE for, at kigge på oplevelsen ved at få Brøndby til Sundby og samtidig bruge mange penge på at lave lys med mobilt udstyr, fremfor at sælge kampen til brøndby og så istedet holde den på vestegnen. Super arbejde.

Igen iår holdt vi afslutningsfest i klubhuset efter sidste bustur. Frem kampen var planlagt som den sidste, men vejret gjorde at vi fik en udsat kamp mod Avedøre ugen efter festen.

Det blev en fantastisk fest, hvor der var deltagelse at engle, 6ere og Loyalister. Der blev holdt taler, dagens spiller blev valgt og fik overrakt bamse. Vi fik fantastisk mad af øens spisested, som vi samtidig fik sagt et ordentlig farvel til og festen varede til ud på de små timer. Stor tak til busudvalget og aktivitetsudvalget for arrangementet.

Igen i år mødtes fanklubbens fans til fællesspisning og koncert med FredeFup 3juledag. Iår var der samtidig optagelse af live dvd, så tror nok de fleste af os kom på filmen. Stort tak til 5øren for hjælpen og dejlig mad.

Der blir lige nu arbejdet på en tur til Bornholm den 15 maj for at fejre NB Bornholms jubilæum. I løbet af kort tid, kommer der et opslag med tider og priser, men prisen kommer til at ligge på 5-700 kr pr pers. Så hold øje med hjemmesiden.
Beretning ved vedtaget.

4. Regnskab.
Kassereren fremlægger regnskabet og det godkendes uden anmærkninger.

5. Budget.
Kassereren fremlægger et budget for 2015 og det godkendes uden anmærkninger.

6. Forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Valg af formand.
Brian Nielsen blev genvalgt uden modkandidater.

8. Valg til bestyrelsen.
Rene Dion Lembke blev valgt for 1 år og Susanne Thorsen blev valgt for 2 år til bestyrelsen istedet for Flemming og Pierre.
Poul D. Madsen blev genvalgt for 2 år.
Dennis Haglund blev genvalgt for 2 år.

9. Valg af 2 suppleanter.
Helene blev genvalgt for 1 år

Den ene post som suppleant forblev ledig, men Jørgen Schwartz tilkendegav efter generalforsamlingen at han gerne vil stille op til posten.

Den nyvalgte bestyrelse, valgte så i samråd med ordstyreren at acceptere valget af Jørgen som suppleant.
Jørgen Schwartz er valgt for 1 år.

10. Valg af revisorer.
Jan Kruse blev genvalgt.
Vivi Jensen blev genvalgt.

Revisor suppleant.
Frank Thorsen blev genvalgt.

11. Evt.
Bestyrelsen blev rost for det store arbejde de lavede i fanklubben.

Der blev snakket en del omkring hvordan man får flere unge i fanklubben og der blir op til bestyrelsen at komme med nogle forslag til dette svære spørgsmål.

Der blev efter en kort debat aftalt at fanklubben er imod Awaykortet og derved lægger os på linje med de fleste andre fanklubber i Danmark.

20:09 Ordstyreren takkede for god ro og orden.

© 2020 Udviklet af MTH Design.