Bestyrelsen

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Formand

Tovholder for hytten, hjælpere, tifo og sponsorer

Steen Sørensen

Steen Sørensen

Næstformand

Tovholder for merchandise

Kenneth Jørgensen

Kenneth Jørgensen

Kasserer
Dennis Haglund

Dennis Haglund

Bestyrelsesmedlem

Simone Lazare

Simone Lazare

Bestyrelsesmedlem
Kim Mårtensson

Kim Mårtensson

Bestyrelsesmedlem
Michael Svendborg

Michael Svendborg

Bestyrelsesmedlem
Martin Timm Holmstav

Martin Timm Holmstav

Suppleant

Webredaktør på fanklubben.com

Revisorer

Vivi Jensen

Vivi Jensen

Intern revisor
Frank Thorsen

Frank Thorsen

Intern revisor