Bestyrelsen

Steen Sørensen

Steen Sørensen

Formand

Tovholder for merchandise

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Næstformand

Tovholder for hytten, hjælpere, tifo og sponsorer

Kenneth Jørgensen

Kenneth Jørgensen

Kasserer

Dennis Haglund

Dennis Haglund

Bestyrelsesmedlem
Simone Lazare

Simone Lazare

Bestyrelsesmedlem
Michael Svendborg

Michael Svendborg

Bestyrelsesmedlem
Michael Bjerg

Michael Bjerg

Bestyrelsesmedlem
Martin Timm Holmstav

Martin Timm Holmstav

Suppleant

Webredaktør på fanklubben.com

Revisorer

Vivi Jensen

Vivi Jensen

Intern revisor
Frank Thorsen

Frank Thorsen

Intern revisor