Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling i De Blå/Hvide Engle – torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller, samt godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen foreslår Steen Sørensen.

Steen blev valgt til dirigent og stemmetæller. Susanne Eeg Nielsen blev valgt til referent. Steen fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsorden blev godkendt.

2. Formandens beretning

Brian starter med at fortælle om de problemer der er med at være formand og at det er derfor der er stillet 3 forslag, der vil blive behandlet senere. Sidste år havde vi 100 betalende medlemmer, men 200 i systemet. Vi har 1.700 medlemmer på Facebook.

2022 lukkede Fremad Away og Brian overtog de sidste busture. Han takkede hjælperne på de ture. Fremadrettet vil der komme Sjællandsture. Vi har fået en ny Englehytte – højlydt glæde fra forsamlingen. Det er et gl. omklædningsrum vi rykker ind i.

Det har været et roligt og billigt år, der har ikke været megen aktivitet. Brian har besluttet at genopstille, da motivationen er kommet tilbage.

Samarbejdet med FAE fungerer udmærket, men vi ved ikke om vi fortsat skal sælge Merchandise. Så vi skal kigge på hvordan vi sælger vores eget varelager. FAE skylder en hjælperfest, det bliver den nye bestyrelse der skal arrangere dette i samarbejde med FAE.

Brian takkede bestyrelsen, hjælpere på stadion og hjælpere på busturene. Stor ros til alle.

Beretningen blev vedtaget.

3. Godkendelse af revideret regnskab

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget

Kortprinter der var på budgettet, kan måske købes billigere, det undersøges. Budgettet blev godkendt.

5. Valg af formand

Brian meldt sig som den eneste og blev genvalgt.

6. Indkomne forslag

Forslag om gratis medlemskab i 2 år blev vedtaget.
Forslag om at arbejde videre med at blive en folkeoplysende forening blev vedtaget.
Forslag om at nedlægge fanklubben blev trukket tilbage.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Steen og Kim stillede op. De blev begge valgt.

8. Valg af suppleanter

Ingen stillede op og derfor ingen valgte.

9. Valg af revisorer

Både Vivi Jensen og Jan Kruse ønskede genvalg. Begge Med vedtagelse af 1. forslag er kontingent sat til 0 kr.

10. Evt.

-Hvornår bliver skiltene lavet? (De reklameskilte vi stiller op på stadion ved hjemmekampe)
Brian: Jeg har sagt det til FAE mange gange. Men fremover skal i ikke stille skilte op der er i stykker.

-Er der planer om at lave nye flag?
Brian: Ikke lige nu, men har man forslag så kom med dem. Måske flag ligesom det vi havde på banen når spillerne løb ind eller engleflag til flagstang.

-Vi er meget spredt til hjemmekampe. Før da vi var på A var der god stemning, måske skal vi gøre noget for at lave en englezone ell. lign.
– Måske ligesom Roskilde / Helsingør med en forhøjet platform.
Brian: jeg ser gerne sektion B udvikle sig. Er der nok fans der vil stille sig der? Nogle fans står konsekvent på Sunny side eller et bestemt sted på tribunen. Jeg kan være bange for at der kommer til at stå 4 fans og en tromme i en fan zone. Det kan være svært at flytte folk, der altid har stået samme sted.

-Man kan gøre mere ud af udebanekampene, flag – balloner – konfettirør m.m.
Brian: Det kræver at nogen vil stå for dette, det er en rigtig god ide. Og er der nogen der kommer og siger det vil de godt, så er vi med på den.
Torben: vi vil gerne sponsorere 3,5×3,5 flag med jordspyd, det ser skidegodt ud når det står der.
Brian: Hvis der er nogen der vil stå for det, er der afsat penge til tifo m.m. Der skal være nogen der tager ansvaret for det.

-Kan vi gøre noget for at få flere unge ind i fanklubben?
Brian: Ja, lad os prøve at få flere med.
Poul: Det løser måske sig selv lidt, når nu det bliver gratis. Det kan være vejen frem og måske kommer de også ind i bestyrelsen den vej. De er begyndt at komme på stadion. Ellers lever fanklubben på lånt tid.

-Cheerleaders til hjemmekampe?
Brian: Det skal du nok tale med FAE om, men det kunne da være fedt.

-Vi skal reklamere mere for fanklubben
-Skal vi lave en fanklub øl?
Problemet bliver prisen på øllen.
-Formanden kan også prøve at spørge om nogen vil stå for noget – f.eks. arrangementer.
Carsten Damgaard vil gerne være bindeled mellem DBHE og FAE. Brian oplyste at han og Carsten allerede samarbejder.

Så var der ikke mere under eventuelt.

Brian takkede for en god generalforsamling og ser frem til et godt samarbejde.

Steen sluttede med at sige tak for god ro og orden.