Referater

Ordinær generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamlingen i De Blå Hvide Engle 3 marts 2015. Deltagere ca 20 fans. Velkomst. Formanden byder velkommen og taler lidt om problemerne med vores medlemsprogram. Programmet har haft lidt svært ved, at styre alle vores medlemmer. Poul D. Madsen står fremover for alle henvendelser vedr. medlemskab. Valg af

Ordinær generalforsamling 19 marts 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling 19/3-2014.   Tilstede var 21 medl. 1.       Formanden bød velkommen og glædede sig over fremmødet. 2.       Flemming blev valgt som ordstyrer og Frede som stemmeoptæller. Helene er referent. Flemming startede med at afklare om generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvilket den var, og dagsorden blev godkendt

Bestyrelsesmøde – 13. marts 2013

Til stede: Brian Nielsen (fungerende formand) Jesper Quistorff (bestyrelsesmedlem) Michael Zimmermann (bestyrelsesmedlem) Peter Lytzen (bestyrelsesmedlem) Dennis Haglund (suppleant) Fraværende: Flemming Slabiak (bestyrelsesmedlem) Martin Timm (suppleant) Fraværende: Martin og Flemming. Peter Lytzen blev valgt til ordstyrer, da Flemming Slabiak var fraværende. Formanden fortalte lidt om et møde med Fremad Amager, hvor

Bestyrelsesmøde – 22. januar 2013

Tilstede: Brian, Jesper, Zimmermann, Flemming, Dennis. Fraværende: Peter, Martin. Dennis har stemmeret på mødet på grund af fravær. Referent: Brian ________________________________________________________________________________ Jesper bød velkommen og Flemming blev valgt til ordstyrer uden modkandidater. Jesper fik herefter ordet. Jesper forklarede hvorfor han valgte at stoppe i bestyrelsen i 2014 og hvorfor han

Ordinær generalforsamling 2012

1) Velkomst Formand Brian Nielsen bød velkommen 2) Valg af ordstyrer samt godkendelse af dagsorden Bestyrelsen foreslog Flemming Slabiak – og han blev valgt uden modkandidat. 3) Bestyrelsens/ Formandens beretning. Formanden startede beretningen ved at fortælle omkring oprykningen i sommers samt det pragtfuldt arrangement med vores dejlige venner fra Bornholm.

Bestyrelsesmøde – 28. januar 2012

Tilstede var Brian Nielsen, Michael Zimmermann og Dennis Lytzen. Afbud fra Jesper Quistorff, Martin Timm, Flemming Slabiak og  Peter Lytzen. Formanden bød velkommen til dette bestyrelsesmøde som selvom vi ikke var så mange, var vigtigt at få gennemført. Dennis blev valgt som ordstyrer. Brian fortalte lidt om sæsonen der var

Bestyrelsesmøde – 14. marts 2011

Referent Martin Timm. Deltagere: Brian Nielsen, formand Martin Timm, næstformand Dennis Lytzen, bestyrelsesmedlem Jesper Quistorff, bestyrelsesmedlem David Riebau, bestyrelsesmedlem Flemming Slabiak, 1. suppleant Peter Lytzen, 2. suppleant Fraværende: Mikael Jensen, bestyrelsesmedlem Michael Zimmermann, bestyrelsesmedlem Dagsorden: 1)      Velkomst Brian Nielsen bød velkommen og foreslog Flemming Slabiak som dirigent. 2)      Valg af dirigent Flemming

Ordinær generalforsamling 2011

Referent: Martin Timm 1). Velkomst. Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. 2). Valg af dirigent, referent og stemmetællere, samt godkendelse af dagsorden. Flemming Slabiak valgtes som dirigent og konstaterede at generalsamlingen var rettidigt varslet efter nyhed på hjemmesiden 31. januar, og mail 3. februar. Frank Thorsen og Martin

Bestyrelsesmøde – 1. marts 2011

Referent: Martin Timm Deltagere: Brian Nielsen, Martin Timm, Michael Zimmermann og Flemming Slabiak. Fraværende: Mikael Jensen, Vivi Jensen, Frank Nilsson, Susanne Thorsen. Flemming Slabiak blev enstemmigt valgt som dirigent. Brian Nielsen indledte med at sige bestyrelsesmødet senest blev aflyst grundet sygdom. Frank Nilsson og Susanne Thorsen har meldt fra til

Bestyrelsesmøde – 19. oktober 2010

Afbud : Mikael Jensen, Susanne Thorsen. 1. Formanden bød velkommen. 2. Flemming Slabiak blev valgt som dirigent uden modkandidat. 3.  Formanden og næstformanden har været til møde med Sportschef Carsten Salomonsen (CS) og Karsten Østergaard (KØ). Formanden fortalte at samarbejdsaftalen med Fremad Amager APS (FA), som tidligere er blevet sendt rundt,

© 2020 Udviklet af MTH Design.